ಅನ್ವೆಷಿಯ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕ...

ಅನ್ವೆಷಿಯ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತ...

Sunday, July 8, 2012

ನಿನಗಾಗೀ...ನಲ್ಲೆ...  ನಿನ್ನದೇ ನೆನಪು ದಿನವು ಮನದಲ್ಲಿ...
ನಿನ್ನ ನಗು ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 
ಈ ಕಾತುರದ ಯೋಚನೆಯ ಅಲೆಗಳು ...
ಅದುರುವ ಅಧರದಿ ಕಾಣದಾಗಿದೆ ಆ ಹೂ ನಗು...
ಕೇಳದೇ ನನ್ನ ಈ ಮನದ ಮೌನದ ಹಾಡು...
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳುತಿರುವೆ  ಮೌನದಲಿ ನಿನ್ನದೇ ನಗುವಿನ ಹಾಡು ...
                                            ಇಂತಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ....
                                                        ಅನ್ವೇಷಿ
                                               ಈ ನಿನ್ನ ಅನಾಮಿಕ


1 comment:

nimma abhipraya