ಅನ್ವೆಷಿಯ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕ...

ಅನ್ವೆಷಿಯ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತ...

Wednesday, July 25, 2012

ನಿರಾಸೆ ಬೇಡ ಗೆಳತೀ ...

ನೀ ನಗುವ ಮೊದಲು 
ನಿರಾಸೆ ಬೇಡ ಗೆಳತೀ ...ನಾನಿರುವೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ...
ಕಾಡುವ ಮನಸಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ದನಿಯಾಗಿ ...
ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀ ನೆನೆದು ನೋಡು ...ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಬರುವೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ...
ನಾನು ಮನಸಾರೆ ..
                                                                                                                                  ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಅನುಕಂಪವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇ ...
ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಬಯಸುತ್ತೇ..
ಆ ಅನುಕಂಪವೇ ಮುಂದೆ ಮಮಕಾರವಾಗಿ ..ಅದೇ ಮುಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ 
ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ಮನಸು ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಒಂದಾಗುತ್ತವೆ ...ಬಿಟ್ಟಿರಲಾಗದಷ್ಟೂ  ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತವೆ ...ಆದರೆ ಆ ಎರಡು ಮನಸಿನ ನಡುವೆ  ಅನುಬಂಧ    ಅನ್ನೋದು ಸದಾ  ಇರಲೇಬೇಕು   ಅಲ್ವಾ...?


ನಿನ್ನದೇ ನೆನಪು ದಿನವು 


                                                                                                                             ನನ್ನ ಮನದ       ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ           ನೀ....        ನೆಟ್ಟ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ...
ತುಂಬಿ ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಅರಳಿದ ಹೂಗಳೂ ...
ಅವು ಬಾಡುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೀ ಬಂದು ಮುಡಿದು ಹೋಗು ...
ನಿನ್ನ ಒಲವಿನ ಕಂಪು ಉಳಿಸಿ ಹೋಗು ...                                                                                                        ಇಂತಿನಿನ್ನಪ್ರೀತಿಯ ...                                                                    ಅನ್ವೇಷಿ 
             

No comments:

Post a Comment

nimma abhipraya