ಅನ್ವೆಷಿಯ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕ...

ಅನ್ವೆಷಿಯ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತ...

Tuesday, July 10, 2012

ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ...

ಒಲವಿನ  ಸಂತೆಯಲಿ ಮನಸುಗಳ ಮಾರಾಟ 
ಕನಸುಗಳ ಕವಲು ದಾರಿಯಲಿ ..ಕಂಬನಿಯ ಜೂಜಾಟ 
ಒಂದು ತಿರಸ್ಕಾರದ ಹಿಂದೆ ನೂರಾರು ಕಾರಣಗಳು ..
ಗೆಳತೀ ... ಮತ್ತೆ ಬಾರದು ಕಳೆದು ಹೋದ ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ...
ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ...ಗೆಳತೀ ...ಕಾತರಿಸುತಿದೆ ಮನ ಒಮ್ಮೆ ನೀ ಬಂದುಹೋಗು 
ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚದ ಕಂಗಳಿಗೆ ಕನಸು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದವಳೇ..
ನಿದಿರೆ ಇಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳಿವು ..
ನೆನಪುಗಳು ಬೇಡ ..ನಿನ್ನ ನಗುವ ಜೋಗುಳ ಹಾಡಿ ಹೋಗು 

No comments:

Post a Comment

nimma abhipraya