ಅನ್ವೆಷಿಯ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕ...

ಅನ್ವೆಷಿಯ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತ...

Monday, September 10, 2012

ಅವಳ ನೆನಪಲ್ಲೀ...

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸೇರಿಸಿ
ಅವಳ ನೆನಪಲ್ಲೀ...
       (೧)
ಬಾನ ಅಂಚಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ
ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದ ಕಡಲು,
ನೆಸರನು ಓಡಿರುವಾ ಸೆರಲು
ಅದರ ಒಡಲು,
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ತಾಕಿವೆ
ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನ ಅಲೆಗಳು,
ಗೆಳತೀ, ಕಂಬನಿಯಲ್ಲೆ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ
ನನ್ನ ಮಡಿಲು,
            (೨)
ಗೆಳತೀ, ಹೇಗೆ ಹಿಡಿದು ಇಡಲಿ
ಈ ಹುಚ್ಚು ಮನಸ,
ನೀನಿರದೆ ಯುಗವಾಗಿದೆ
ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ,
ಪ್ರತಿ ಉಸಿರಲು ಬೆರೆತು
 ಹೋಗಿರಲು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು,
ನೆನೆ ನೆನೆದು ಚೆಲ್ಲಿದೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು.

                           ~ಅನ್ವೇಷಿ ~

No comments:

Post a Comment

nimma abhipraya