ಅನ್ವೆಷಿಯ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕ...

ಅನ್ವೆಷಿಯ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತ...

Sunday, March 6, 2016


ಚದುರಂಗ
ಆಟ ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದವರೇ ಎಲ್ಲರೂ,
ಆಟವಾಡುತ್ತಲೇ ಆಟ ಕಲಿಯುತ್ತಲೇ ಆಟಗಾರರಾದವರೂ ಕೂಡ ಸೋತುಹೋಗಿದ್ದು ಇದೇ ಆಟದಲ್ಲಿ!
ಆಡಿ ಆಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಇದೇ ಆಟದಿಂದ ಆಳಿದವರೂ ಕೂಡ ಅಳಿದುಹೋಗಿದ್ದು,
ಸೈನಿಕರಿಂದಲೇ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಟೆ, ಕುದುರೆ, ಆನೆಗಳಿಂದ ವ್ಯೂಹರಚಿಸಿ ಮಂತ್ರಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ರಾಣಿಯ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ರಾಜನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಎದುರಾಳಿಗಳ ಕಣ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಆಟಗಾರನ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿ ಯೋಚನೆಯ ಜಾಡು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದು
ಏಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಏಟು ಎಂಬಂತೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆನ್ನುವ ಹಟಕ್ಕೆ ಸೊತಂತೆ ತೋರಿಸಿ ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ್ಲವರ ರಂಗ ಇದುವೇ
ಚದುರಂಗ!

ಅನ್ವೇಷಿ.


No comments:

Post a Comment

nimma abhipraya