ಅನ್ವೆಷಿಯ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕ...





ಅನ್ವೆಷಿಯ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತ...

Monday, September 24, 2012

ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಆ ದಿನಗಳು...: ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ನೀ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ...

ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಆ ದಿನಗಳು...: ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ನೀ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ...:         ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ನೀ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ... ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೇ ...   ಈ ಪ್ರೀತಿನೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ..!...

ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಆ ದಿನಗಳು...: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನ ಮಳೆ...

ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಆ ದಿನಗಳು...: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನ ಮಳೆ...: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನ ಮಳೆ... ಅವಳ ನೆನಪಲ್ಲೀ.. ಸತ್ತ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಅವಳ ಮನಸಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಸಮಾಧಾನ ಅನಿಸಿರಬೆಕು. ಬಿಟ್ಟು ಹೊಗಿದ್ದು ಮರೆತು ...

Sunday, September 23, 2012

ಅವಳ ನೆನಪಲ್ಲೀ...: ನಿರೀಕ್ಷೆ...

ಅವಳ ನೆನಪಲ್ಲೀ...: ನಿರೀಕ್ಷೆ...: ಮುಗಿಯದ ಪಯಣ  ನಿರೀಕ್ಷೆ... ಅಪ್ಪನೆಂದರೆ ಅವ್ವನಿಗೆ ಆಧಾರ ಅವನಿಗೆ ಅವ್ವನೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣ, ಮೂವರ ಜೀವನದ ಪಯಣ ಮುಗಿಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೇ ಸಾಗಿತು ತೇರು,         ...

ನಿರೀಕ್ಷೆ...

ಮುಗಿಯದ ಪಯಣ 
ನಿರೀಕ್ಷೆ...

ಅಪ್ಪನೆಂದರೆ ಅವ್ವನಿಗೆ ಆಧಾರ
ಅವನಿಗೆ ಅವ್ವನೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣ,

ಮೂವರ ಜೀವನದ ಪಯಣ
ಮುಗಿಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ನಿಲ್ಲದೇ ಸಾಗಿತು ತೇರು, 
          
ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಬರುವೆನೆಂದ ಯಜಮಾನ
ಈಗ ಜವರಾಯನ ಅತಿಥಿ,
ಬಲು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನಗುತ್ತಿತ್ತು ವಿಧಿ,

ಒತ್ತರಿಸಿ ಬಂದ ದುಃಖವೆಲ್ಲ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಉಸಿರ ತಿತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ,
ದಾರಿ ಕವಲಾಗಿತ್ತು ಆಧಾರ ಕಳಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು
ನಿಲ್ಲದೇ ಸಾಗಿದಳು ಅವ್ವ ನಿರಾಧಾರವಾಗಿ
ಕಲ್ಲುಮುಳ್ಳಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ,

ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮಗನ
ಅಳುವ ಮರೆಸಿ ಚಂಡಿ ಬಿಡಿಸಲೆಂದು
ಬಂದು ಕೂಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ
ನಿಲ್ಲದೆ ಓಡುವ ರೈಲು ತೋರಿಸಿ ಅಪ್ಪ ಬರುವನೆಂಬ
ಸುಳ್ಳೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ,

ಸೂರ್ಯಮುಳುಗಿದ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ
ದಾಳಿಯಿಟ್ಟಿದ್ದವು ಕರಿಮೋಡಗಳು
ತುಸು ಜೋರಾಗಿಯೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದವು
ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳು,

ಕಾದ ಇಳೆಯಿಂದ ಹೊಮ್ಮಿತ್ತು
ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬಿಸಿಯಸಿರು,
ಅವಳ ಜೀವ ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ
ನಿಟ್ಟುಸಿರು,
ಇಂದಿಗೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುವನು ಅವ್ವನಿಗಾಗಿ
ಯಾರು ಬಂದಂತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗಾಗಿ!

                 ~ಅನ್ವೇಷಿ~

Monday, September 10, 2012

ಅವಳ ನೆನಪಲ್ಲೀ...

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸೇರಿಸಿ
ಅವಳ ನೆನಪಲ್ಲೀ...
       (೧)
ಬಾನ ಅಂಚಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ
ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದ ಕಡಲು,
ನೆಸರನು ಓಡಿರುವಾ ಸೆರಲು
ಅದರ ಒಡಲು,
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ತಾಕಿವೆ
ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನ ಅಲೆಗಳು,
ಗೆಳತೀ, ಕಂಬನಿಯಲ್ಲೆ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ
ನನ್ನ ಮಡಿಲು,
            (೨)
ಗೆಳತೀ, ಹೇಗೆ ಹಿಡಿದು ಇಡಲಿ
ಈ ಹುಚ್ಚು ಮನಸ,
ನೀನಿರದೆ ಯುಗವಾಗಿದೆ
ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ,
ಪ್ರತಿ ಉಸಿರಲು ಬೆರೆತು
 ಹೋಗಿರಲು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು,
ನೆನೆ ನೆನೆದು ಚೆಲ್ಲಿದೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು.

                           ~ಅನ್ವೇಷಿ ~

Saturday, September 8, 2012

vaastavada belaku

ಸುಳಿ 
ಭಾವನೆಗಳ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕು

 ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವಳು,

ನಂಬಿಕೆಗೆ ಕೈ ಚಾಚಿದಳು! ನಾನು

ಅವಳ ಕೈ ಹಿಡಿದೆ, ವಾಸ್ತವದ

ಬದುಕು ಅರಿವಾದಾಗ ಕೈ

ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೂರಾದಳು?

ಮತ್ತೆ ನಾ ಭ್ರಮೆಯ ಸುಳಿಗೆ

ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದೆ !.


ವ್ಯತ್ಯಾಸ 

ಹೂವಿನ ಮೇಲಿನ ಇಬ್ಬನಿ

ನೋಡಲು ಬಲು ಚೆಂದ ಅದೇ

ನೋವಿನ ಕಂಗಳು ಕಂಬನಿಯಲ್ಲಿ

ಮಿಂದು ಮಂಜಾದರೆ ಬದುಕು

ಬಲು ಮಂದ !
             
                          ~ಅನ್ವೇಷಿ ~

Saturday, July 28, 2012

ಗೆಳತೀ...

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ...

ಗೆಳತೀ...

 ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳ ಹಾಗೆ 

ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರದೆ ಇದ್ದರೂ ...

ಒಂದರಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅದು ಬದುಕಿನ ನಿಯಮ ...

ಎರಡು ದೇಹ ದೂರಾದರೂ ಮನಸು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಾಗ

 ಭಾವನೆಗಳ ಬೆಸುಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ವಿಧಿಯು ಏನೂ ಮಾಡದು ...

ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾಕಲ್ಲವೇ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ...?

 

                                                                                         

ಭಾವ ತೀರ ಯಾನ...
ಏನು ಕಾರಣ ...

ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು ನಿರಾಸೆಯ ಕತ್ತಲು...

ಕಣ್ ತೆರೆಯಲು ನೂರಾರು ಆಸೆಗಳು...

ಹೇಳಿದರೂ ಮುಗಿಯದ ಮಾತುಗಳ ನಡುವೆ

 ಜಾರಿಹೊಗಿವೆ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ...

ಬರೆದರೂ ಹಾಡಾಗದಂಥ ಕವಿತೆಗಳಿವು ..ಗೆಳತೀ 

ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತರು ಬಿಡದೆ ಕಾಡುವ 

ಕಂಬನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ ...?

ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮನಸು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಲ್ಲ...

                                                                                                                                                                    ಬೇಗೆ ...

ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯವಿದು ...

ನಿನ್ನ ದಾರಿ ಕಾಯುತ್ತ ಕುಳಿತಾಗ 

ಬಿಸಿಲು ಕೂಡಾ ಬೆಳದಿಂಗಲಾಗಿತ್ತು ...

ಗೆಳತೀ ...ಹಗಲು ಕಳೆದು ರಾತ್ರಿ ಬಂದರೂ 

ನೀನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ..

ಈಗ ಎ ಬೆಳದಿಂಗಳೂ ಕೂಡಾ ಬಿಸಿಲಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ 

ಆದರೂ ನೀ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹುಡುಗೀ ?

 

                                                                                    

                                                                        

                                           ನೀರಾಕರಣ ...

ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಬೇಕು ನಿನಗೆ  ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ 

ನಾನು ಮನ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳುವ ಮೊದಲೇ  

ನಿನ್ನ ಮನದ ಬಾಗೀಲು ಮುಚ್ಚಿ ಎದ್ದು ಹೋದವಳು ನೀನು ...

ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ...

ಗೆಳತೀ ಇಂದಿಗೂ ಕಾಯುತಿದೆ ಈ ಹುಚ್ಚು ಮನಸು ನಿನ್ನದೇ ದಾರಿ ಕಾಯುತಾ 

 ಒಮ್ಮೆ ನೀ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದೇ ...?

 

 

 

                                                                                  ಇಂತೀ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ..

                                                                                                                  ಅನ್ವೇಷೀ                                       shiningmoon121@gmail.com                              

       http;//avalanenapalli.blogspot.com